1 % podatku


Możesz przekazać na konto Sasanki 1% swojego podatku zmniejszając automatycznie podatek należny Urzędowi Skarbowemu.


Jak to zrobić:
Od 2007 roku obowiązują nowe, jeszcze bardziej proste zasady przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (podstawowe informacje dostępne są tutaj).


Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer, pod ktorym widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym:


Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu
KRS 0000050135
z dopiskiem darowizna na cele ochrony zdrowia "Sasanka"


Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto Dolnośląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia we Wrocławiu przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z możliwością przekazania 1% dla Sasanki- napisz do nas: sasanka@samotnia.com.pl